KIRIM Haber e-grubunun Kuralları

KIRIM Haber bir haberleşme topluluğudur. Bu tanıtım yazısı topluluğa yeni katılan üyelere grup hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Kural ve ilkeler hakkında KIRIM Haber yöneticileri ile irtibata geçmekten çekinmeyiniz. Diğer tüm topluluklar gibi elektronik posta gruplarının da kendilerine ait kural ve ilkeleri vardır. e-grupların, belli bir amaçla ve bu amaç kapsamındaki konularda iletişim kolaylığı sağlamak için oluşturulurlar. Bu iletişim sırasında genel olarak uyulması gereken 'insanî ilişki' ilkelerini ve buna ek olarak "sanal ortam" ilkelerini unutursak grubumuz kısa sürede işlevini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, kurallara uymayanlar gruptan dışlanırlar.

1.KIRIM Haber e-grubunun amacı

Kırım ve Tatarlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili hızlı iletişim kurmaktır.

2. KIRIM Haber'in denetimi

KIRIM Haber denetimli bir e-gruptur. Topluluğa üyelerden gönderilen mesajlar grup yöneticileri tarafından incelenir ve bu belgede okuduğunuz kurallara uygun olması halinde diğer üyelere dağıtılmasına onay verilir. Herhangi bir yazının üyelere dağıtılması ICC'nin veya grup yöneticilerinin yazının içerdiği görüşlerin tümüne veya bir kısmına katıldığı anlamına gelmez.

KIRIM Haber Yahoo! Inc. tarafından ücretsiz desteklenmektedir ve dolayısıyla Yahoo'nun kurallarına (Terms of Service) uymak zorundadır.

3. KIRIM Haber'in konuları ve iletilerin dağıtılması

KIRIM Haber e-grubunun konuları : Kırım ve Kırım Tatar Türkleri ana başlığı altında, tarih ve kültür, sosyal yaşam ve din, ekonomi ve siyaset, insanî yardım ve mülteciler, eğitim ve bilim, seyahat ve turizm, spor ve eğlence, insan hakları ve Kırım'da demokrasinin gelişimidir.

Bu konular dışındaki Kırım, Kırım Tatarları ve grubu ilgilendirmeyen zincirleme mektuplar, kişisel veya ticari web sayfası tanıtımları, reklamlar KIRIM Haber'de dağıtılmamaktadır. İletinizin konusu ile ilgili tereddüde düşerseniz e-grup yöneticileri ile temasa geçiniz.

 • Listeye gönderilen mesajlar KIRIM Haber listesinin yukarıda belirtilen amaçlarına uygun olmalıdır.
 • Aşırı derecede polemik içeren, akademik dürüstlükle bağdaşmayan, kaynak göstermeden alıntı yapan, tarihi kaynaklardaki bilgileri tahrif eden, yanıltıcı içerikli mesajlara izin verilemez.
 • Aşırı derecede kaba ve ahlaksız ifadeler içeren, gerekli medeni seviyeden yoksun, kişisel hakaret sözleri içeren mesajlar kabul edilemez.
 • Kişiler arasında millî, dinî, ırka, cinsiyete ya da etnik kökenine dayalı ayrımcılık ve propaganda yapmayı amaçlayan; şiddet, savaş suçları ve etnik temizlik gibi filleri öven mesajlara izin verilmeyecektir.
 • Gruba gönderilen iletiler reklam niteliğinde olmamalıdır.
 • Şahsa özel gönderilen iletiler gruba dağıtılmaz.
 • İmzasız mektuplar gruba dağıtılmamaktadır. Mesajınızın sonuna adınızı, soyadınızı ve bulunduğunuz şehri yazmayı unutmayınız. Aksi halde mesajınız dağıtılmayacaktır.
 • Gruba tek şahıs adına mektup gönderilmemelidir. Bu listede bulunan diğer kişileri göz ardı etmek demektir. Şahsa özel mektup göndermek isterseniz kişinin e-posta adresini kullanabilirsiniz. 
 • Gruba gönderilen iletilerden, gönderenler sorumludur. Ancak, aldığınız iletilerden duyduğunuz rahatsızlıkları e-grup yöneticilerine de kişisel e-posta göndererek iletebilirsiniz. 

Gruba üye olmayanlar gruba ileti gönderememektedir. 

4. KIRIM Haber'deki yazışma dili

Kırım Tatarcası ve Türkçedir. Başka dillerde yazılmış ifadelere (Örneğin, Rusça, Almanca, Fransızca, Romence...)  iletilerde yer verilebilir. Ancak - tüm üyelerin anlaması maksadıyla - Kırım Tatarcası veya Türkçe açıklama yapılması gereklidir. Kırım Tatarca metinlerde Kurultay tarafından benimsenen latin harfleri esaslı Kırım Tatar alfabesi kullanılır. Kiril alfabesi ile yapılan yazışmalara müsaade edilmez.

5.Kişisel tartışmalar

KIRIM Haber bir haberleşme topluluğudur. Bir sohbet platformu değildir. Karşılıklı sohbet veya münakaşa niteliğindeki yazışmalar kabul edilemez.

KIRIM Haber üyelerinin değişik etnik grup, din ve kültürel birikimlere sahip olduğunu unutmayınız. KIRIM Haber Kırım ve Kırım Tatar halkı ile ilgilenen herkese açıktır. Karşılıklı hoşgörü ve saygı çerçevesinde tartışmaların yapılması, herhangi bir ayrıma gidilmemesi temelinde yazışmalarınızı sürdürünüz.Grup içinde üyeler arasında kişisel uyuşmazlıklar olabilir. Ancak, uyuşmazlık konusu olan kişisel tartışmaların gruba taşınmaması gerekir. Lütfen kişisel tartışmalarınızı gruba açmayınız.

6. Üyelikten çıkarılma ve mektup gönderme hakkının kısıtlanması

Faydalı ve yüksek seviyeli bilgi paylaşımının gerçekleşebilmesi için grup kurallarına uyulmalıdır. Grubun herhangi bir ilke veya kuralının ihlali halinde, ihlali yapan üye bir ihtara lüzum olmaksızın yöneticiler tarafından gruptan çıkarılabilir, geçici veya sürekli olarak  listeye mektup gönderme hakkı kısıtlanabilir.

 • Listeden çıkarılma durumunda yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere ve tek e-posta mesajıyla yapılan özür müracaatları dikkate alınacaktır. Liste yöneticileri listeden çıkarma kararını bir hafta içinde yeniden değerlendirip listeye tekrar alma ya da üyelikten çıkarma halinin devamına karar verirler. Listeden çıkarma kararı liste yöneticileri tarafından diğer liste üyelerinden gelen şikayetler üzerine alınabilir.
 • KIRIM Haber üyelerini veya yöneticilerini rahatsız veya tedirgin etmek Yahoo Gruplarının ilkelerine aykırıdır.
 • Kotanızın dolması ya da e-posta servisinizin e-posta hesabınızı kapatması vb. nedenlerle  e-posta hesabınızda bir problem var ise size gönderilen mesajlar Yahoo! Groups'a geri gider ve üç gün içerisinde sorun giderilememişse üyeliğiniz Yahoo!Groups tarafından askıya alınır. Askıya alınan üyelikler grup yöneticileri tarafından incelendikten sonra üyeliğin bitirilmesine karar verilebilir. Bu şekilde üyelikten çıkarılırsanız istediğiniz zaman geçerli bir e-posta adresi ile yeniden üyeliğe başvurabilirsiniz.

7. KIRIM Haber'e üye olunduktan sonra gönderilen ilk ileti

Gruba üye olduktan sonra gönderilen ilk iletinin üyenin kendisini tanıtıcı nitelikte olması tavsiye edilir. Yeni üyenin adı, yaşadığı yer, Kırım Tatar Türkleri ile ilgi derecesi veya sebebi gibi açıklayıcı bilgileri içermesi tercih edilir.

8. İletilerin biçimi ve ek olarak gönderilen dosyalar

8.1 Dosyanın boyutu :

Grup yöneticilerine danışmadan gruba 2 MB'yi aşan dosya göndermeyiniz. Ek olarak gönderilen büyük hacimli belgeler üyelere gereksiz e-posta yükü yaratmakta, kendi istemleri dışında posta kutularının dolmasına sebep olmaktadır.

Öte yandan, ileti eki olarak gönderilen belge içinde yer alan bilgiler grubun mesaj arşivine girmemekte, anahtar kelime araması ile de bulunamamaktadır.  

8.2 Virüsler :

Bunun dışında, gruba dosya göndermenin başka sakıncalarını da göz önüne almalısınız. Gönderilen bazı belge türlerinde, diğer üyelere virüs ve başka zararlılar bulaştırma riski bulunmaktadır. Virüs bulaştırdığı bilinen belge türleri sıklıkla exe ve com gibi program dosyaları ile Microsoft Ofis belgeleridir. 

8.3 E-posta formatı

Mümkün ise gruba iletiler no- HTML gönderilmelidir. Yaygın olarak kullanılan bazı Microsoft ürünleri varsayılan değer olarak HTML formatında göndermeye planlanmış olduklarından bu ayarların kullanıcı tarafından değiştirilmesi ve devre dışı bırakılması gerekebilir. HTML formatındaki mektuplar ayrıca bir çok kişiyi rahatsız eden tarzda reklamların çıkmasına sebep olmaktadır. 

Türkçe ileti gönderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9 standardındaki Türkçe iletileri desteklemekte ve gönderilen iletiler diğer üyelere aynen ulaşmaktadır. E-posta programınızda Türkçe sorunu varsa ISO 8859-9 Türkçe ayarını yaparak sorunu giderebilirsiniz. Programınızda Türkçe ayarları ISO-8859-9 şeklinde düzgün değilse. ç,ğ,ı,ö,ş,ü / Ç,Ğ,İ,Ö,Ş,Ü harflerini iletilerde kullanmayınız. 

Bir diğer kullanışlı standart UTF-8'dir. UTF-8 formatında mesaj gönderilmesi farklı bilgisayar işletim sistemleri ve farklı alfabelerin kullanılması halinde dahi sorunsuz iletişim sağlamaktadır.

9. Arşiv

Grup adresine gönderilen iletiler üyelere "aleni/açık" olma özelliği taşırlar ve http://groups.yahoo.com/group/kirim/messages  adresindeki arşivde saklanmaktadır. Gruba belirli bir konuda soru/yazı göndermeden önce konunun daha önce tartışılıp sorunun yanıtlanıp yanıtlanmadığını arşivden araştırarak bulabilirsiniz. 

İleti eki olarak gönderilen belge içinde yer alan bilgiler grubun mesaj arşivine girmemekte, anahtar kelime araması ile de bulunamamaktadır.  

10. KIRIM Haber'e ait adresler ve kullanımları

10.1 Sayfa Adresleri :

Yahoo bünyesindeki adreslere ulaşabilmek için YahooGroups'a üye olmanız gerekmektedir. Bakınız SSS...

10.2 E-posta adresleri ve kullanımları :

Bu konuda en çok yapılan hata (e-posta ile işlem yapılırken) grup adresine e-posta gönderilip ana mesaj kısmına ya da Konu(Subject) kısmına bir şeyler yazılması. Yukarıdaki e-postaları her zaman Kime (To) kısmına yazınız, Konu (Subject) ve Ana mesaj kısmını her zaman boş bırakınız. Grup yöneticilerine mesaj gönderirken ise herhangi bir  e-posta adresine yolluyormuş gibi davranınız.

11. Mesajlarla birlikte gelen reklamlar

Bazı üyelerin ücretsiz posta hizmetinden faydalandığı firmalar iletilerin altına kendi reklamlarını eklemektedir. KIRIM Haber Yahoo.com şirketi tarafından sağlanan ücretsiz hizmetle faaliyet göstermektedir. Şirket bu hizmeti karşılığında grubumuzun internet sayfasında, mesajlar içinde reklam yayınlamaktadır. Bu reklamlar ile ICC veya grup yöneticilerinin herhangi bir ilgisi yoktur. 

 KIRIM Haber'e üyelik ücretsizdir.

12. Kullanım şartı

KIRIM Haber'e üye olanlar bu kural ve ilkeleri kabul etmiş sayılırlar. KIRIM Haber yöneticileri kural ve ilkeleri  değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir. Yapılan güncellemeler üyelere KIRIM Haber aracılığıyla bildirilir. 

EK-1: Sıkça Sorulan Sorular

KIRIM Haber hakkında sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

EK-2 : Yöneticilerden tavsiyeler

Lütfen, 

 • Her ne kadar sanal bir ortamda iletişim kuruyorsak da, karşınızda insan olduğunu unutmayınız. 
 • Kullanıcıların davranışlarından dolayı grup yöneticilerini suçlamayınız.
 • Sonradan rahatsızlık yaratacak iletiler göndermemek için, iletilerinizi göndermeden önce birkaç kez iyice okuyunuz. 
 • Kısa yazınız. 750 kelimeden uzun e-postaların okunurluğunun çok düşük olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.
 • Özet yaparken, yazınızın gerçekten özet niteliği taşıdığından emin olunuz. 
 • İletinizin Konu (Subject) satırına iletinizi tanımlayan sözcükler yazmayı göz ardı etmeyin, gruba Konu kısmı boş mesaj göndermeyiniz.
 • Mesajları büyük harflerle yazmayınız. Büyük harf, bağırmak, kükremek, parlamak gibi algılanır.
 • Kendinizi okuyucunuzun yerine koyunuz. 
 • Her iletiyi sadece bir kez göndermeye özen gösteriniz. 
 • Mümkünse gönderene e-posta ile yanıt veriniz. 
 • Mesajlarda gerçek isim ve e-posta adresinizi kullanınız.
 • Gruba açık iletilere yanıt vermeden önce diğer yanıtları okuyunuz; önceden yazılmış bir şeyi tekrarlamayınız. 
 • İleti gönderirken ve iletiye yanıt verirken, gönderdiğiniz adresten ve göndermenizin uygun olup olmadığından emin olunuz. 
 • Bu ortamı reklam amacı ile kullanmayınız.
 • Türkçe (ISO8859-9 veya UTF-8) ileti gönderin ama HTML ve ek dosya göndermeyiniz.
 • Herhangi bir kaynaktan alıntı yapıyor iseniz kaynakça gösteriniz.

Üyeliğinizin kalıcı, iletişimimizin verimli olması dileğimizle aramıza hoş geldiniz. 

KIRIM Haber yöneticileri

 Son güncelleme tarihi : 30.09.2010